Liên hệ

Hotline: 024.3752.5831
Email:cfi@humg.edu.vn
Tin học
Tiếng Anh
Giải đáp chung
Tư vấn - Hỏi đáp
faq

  Liên kết website

  • Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thống kê truy cấp

731292
mod_vvisit_counterHôm nay185
mod_vvisit_counterHôm qua839
mod_vvisit_counterTuần này 3862
mod_vvisit_counterTuần qua3918
mod_vvisit_counterTháng này4947
mod_vvisit_counterTháng trước189
mod_vvisit_counterTất cả731292
DÀNH CHO SV TRƯỜNG ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT » Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ, tin học 2017 »
Số lượt xem: 6934
Gửi lúc 10:07' 08/10/2014
Kế hoạch kiểm tra đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

         Số: 1116 KH-MĐC-NNTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào,

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm học 2014-2015

 

Thực hiện Quyết định số 3448/QĐ-MĐC-ĐTĐH ngày 25/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy nhập học năm 2014 và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015 theo kế hoạch như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Nhà trường kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy nhập học năm 2014. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Nhà trường sắp xếp các lớp học ngoại ngữ phù hợp với học lực của sinh viên và chương trình đào tạo chính khóa; lập kế hoạch tổ chức các lớp học ngoại ngữ chính khóa và ngoại khóa cho sinh viên chưa đạt chuẩn đầu vào; xét miễn học, miễn thi đối với những sinh viên đã đạt trình độ theo quy định của Nhà trường.

Nhà trường kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2015. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Nhà trường cấp chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ. Các chứng chỉ này là một trong những điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên theo qui định.

1.2. Yêu cầu

Kế hoạch và nội dung kiểm tra được phổ biến cụ thể đến sinh viên nhập học năm 2014,  sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và các sinh viên đại học chính quy khác.

Việc tổ chức kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và bảo đảm mục đích đánh giá, phân loại trình độ và phân luồng sinh viên.

2.  ĐỐI TƯỢNG

2.1. Kiểm tra trình độ đầu vào

Sinh viên tham dự kiểm tra đầu vào là sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ-Địa chất nhập học năm 2014 và sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

2.2. Kiểm tra Chuẩn đầu ra

Sinh viên tham dự kiểm tra Chuẩn đầu ra là sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp năm 2015 và sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

3. HÌNH THỨC KIỂM TRA

3.1. Yêu cầu chung

Việc kiểm tra trình độ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về đánh giá trình độ ngoại ngữ của sinh viên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và đánh giá được trình độ tin học theo Chương trình tin học ứng dụng ABC.

Việc kiểm tra trình độ được thực hiện theo Qui trình về việc tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra tin học của Nhà trường.

3.2. Kiểm tra đầu vào và Chuẩn đầu ra đối với môn ngoại ngữ

Kỹ năng Đọc, Nghe: được kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan;

Kỹ năng Viết: được kiểm tra theo hình thức tự luận;

Kỹ năng Nói: được kiểm tra theo hình thức vấn đáp.  

            Để bảo đảm việc kiểm tra được nhanh gọn, chính xác, công bằng, đáp ứng được việc kiểm tra số lượng sinh viên lớn trong một thời gian ngắn và tận dụng được cơ sở vật chất hiện có của Nhà trường cũng như phù hợp với các hình thức kiểm tra hiện đại trên thế giới, việc kiểm tra các kỹ năng Nghe,  Đọc, Viết được tiến hành trên máy vi tính.

3.3 Kiểm tra Chuẩn đầu ra đối với môn tin học

Phần lý thuyết: được kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính.

Phần thực hành: sinh viên làm bài trực tiếp trên máy vi tính.

4. NỘI DUNG KIỂM TRA

            Nội dung đề kiểm tra được ra theo Qui định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học ban hành kèm theo Quyết định số 3448/QĐ-MĐC-ĐTĐH ngày 25/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

5. ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA

5.1. Điều kiện dự kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào

Sinh viên đại học hệ chính quy nhập học năm 2014 không thuộc diện được miễn học, miễn thi ngoại ngữ theo qui định, tên trong danh sách dự kiểm tra và có thẻ sinh viên.

5.2. Điều kiện dự kiểm tra Chuẩn đầu ra

Sinh viên kết quả học tập chính khóa theo qui định tại Quyết định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học của Nhà trường, có tên trong danh sách dự kiểm tra và có thẻ sinh viên.

5.3. Thủ tục đăng

Sinh viên đăng ký trực tuyến trên Website của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm. Sau khi đăng ký, sinh viên nộp lệ phí kiểm tra tại Trung tâm.

Trung tâm công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự kiểm tra muộn nhất là 01 tuần trước mỗi đợt kiểm tra.

5.4. Thời gian đăng ký

                          Đợt 1: Từ ngày 20/10/2014 đến 24/11/2014.

                  Đợt 2: Từ ngày 02/03/2015 đến 17/04/2015.

6. THỜI GIAN DỰ KIẾN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

6.1. Thời gian

       6.1.1. Thời gian kiểm tra đầu vào ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học

                  Đợt 1: Từ ngày 06/12/2014 đến 25/01/2015.

                  Đợt 2: Từ ngày 25/04/2015 đến 31/05/2015.

6.1.2. Lịch trình cho từng đợt kiểm tra

a. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2

          + Kiểm tra các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

Ca (100 phút)

Bắt đầu

Kết thúc

1

07h15

08h55

2

09h55

11h35

3

13h00

14h40

4

15h40

17h20

 + Kiểm tra kỹ năng Nói

Ca (50 phút)

Bắt đầu

Kết thúc

1

07h00

07h50

2

08h00

08h50

3

09h00

09h50

4

10h00

10h50

5

11h00

11h50

6

13h00

13h50

7

14h00

14h50

8

15h00

15h50

9

16h00

16h50

                  b. Tin học

                        + Tin học B

Ca (120 phút)

Bắt đầu

Kết thúc

1

07h15

09h15

2

10h15

12h15

3

13h30

15h30

4

16h30

18h30

                         + Tin học C

Ca (165 phút)

Bắt đầu

Kết thúc

1

07h15

10h00

2

11h00

13h45

3

14h45

17h30

 Lưu ý:

-       Sinh viên tự sắp xếp và chọn lịch kiểm tra theo ca phù hợp với kế hoạch học tập của mình và điền vào Đơn đăng ký dự kiểm tra.

-       Đối với môn ngoại ngữ, sinh viên đăng ký kiểm tra trên máy tính và kiểm tra vấn đáp vào 2 ca khác nhau.

-       Sinh viên có mặt tại phòng thi 30 phút trước giờ thi chính thức.

-       Cán bộ làm công tác thi có mặt tại Ban coi thi 45 phút trước giờ thi chính thức.

-       Sinh viên xem thông báo cụ thể về ngày thi, ca thi, phòng thi và danh sách dự thi trên Website của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tại địa chỉ: cfi.humg.edu.vn

6.2. Địa điểm

6.2.1. Đối với cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Quảng Ninh

Việc kiểm tra ngoại ngữ, tin học được tổ chức tại khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Phòng thi cụ thể được thông báo tới sinh viên 01 tuần trước ngày kiểm tra chính thức trên Website của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

6.2.2. Đối với cơ sở đào tạo tại Vũng Tàu

Việc kiểm tra ngoại ngữ, tin học được tổ chức tại cơ sở đào tạo của Nhà trường tại Vũng Tàu.

7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

            Kết quả kiểm tra được thông báo trên Website của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra.

8.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      8.1. Trước mỗi đợt kiểm tra Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra và các ban chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch.

8.2. Nhà trường giao Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng Quy trình kiểm tra và đề xuất các phương án đặt mua đề kiểm tra ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và trình Nhà trường phê duyệt.

      8.3. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên liên quan có trách nhiệm thi hành Kế hoạch này.

 

   Nơi nhận:                                                                                        

    - BGH (để chỉ đạo);

    - Các Phòng, Khoa, Ban,

      Trung tâm liên quan (để thực hiện);

    - Lưu: HCTH, NNTH.

 

                  

                    

                           HIỆU TRƯỞNG

                             (đã ký)

        

                PGS.TS Lê Hải An


Nguồn tin: humg.edu.vn

Các tin mớiCác tin khác

    Không có tin nào!


Thông tin về chuẩn đầu ra
THÔNG BÁO TƯ VẤN NGOẠI NGỮ
QUI TRÌNH KIỂM TRA & BỒI DƯỠNG ĐỂ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ
THÔNG BÁO TƯ VẤN TIN HỌC
BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION
 THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ARCGIS CƠ BẢN
GIỚI THIỆU
Hệ thống quản lý, điều hành
Trung tâm Thông tin Thư viện-Trường Đại học Mỏ-Địa chất
TUYỂN KỸ SƯ ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Tuyển sinh Du học Nhật Bản
Mở lớp bồi dưỡng và thi Tin học IC3
Siêu thị đồ gia dụng Thành Công Mart
THIẾT KẾ PHẦN MỀM & WEBSITE
Trung tâm Đào tạo, luyện thi chứng chỉ IC3 quốc tế