Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh ngoại khóa theo chương trình liên kết cho sinh viên

28/06/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

      

Số: 33/TB – NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh ngoại khóa

theo chương trình liên kết cho sinh viên

 

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định về Chuẩn trình độ ngoại ngữ và Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”;

Căn cứ Kế hoạch số 520/KH – MĐC ngày 06/10/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc đánh giá trình độ đầu vào ngoại ngữ và lộ trình học tiếng Anh của sinh viên hệ chính quy K66.

Căn cứ Kế hoạch số 289/KH - MĐC ngày 30/5/2022 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức học tập tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy K65.

Căn cứ Kết quả khảo sát nhu cầu học tập ngoại ngữ của sinh viên trong kỳ hè năm học 2021 – 2022.

Để nâng cao chất lượng và trình độ ngoại ngữ của sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên năm 2022 như sau:

 1. Giới thiệu chung

Các khóa bồi dưỡng tiếng Anh được thiết kế phù hợp với nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Đồng thời, các khóa học này cũng giúp người học có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Nội dung các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh được cập nhật thường xuyên và bám sát theo cấu trúc các bài thi theo chuẩn quốc tế mới nhất cùng với phương pháp giảng dạy hiện đại giúp sinh viên có lộ trình học tập tối ưu, hiệu quả và mang tính ứng dụng ngôn ngữ.

Tham gia khóa học, sinh viên được cam kết về chất lượng đào tạo và cam kết về kết quả đầu ra cuối khóa khi đáp ứng đúng, đủ theo quy định và theo lộ trình đào tạo của khóa học.

 1. Đối tượng
 • Sinh viên K65, K66 chưa đủ điều kiện tham gia các lớp học tiếng Anh chính khóa của Nhà trường (điểm thi tiếng Anh THPT QG dưới 5 điểm hoặc chưa đạt trong kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ).
 • Sinh viên K65, K66 có nhu cầu nâng cao năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp.
 • Sinh viên K63, K64 và người học khác có nhu cầu nâng cao năng lực tiếng Anh theo định hướng đầu ra TOEIC quốc tế và giao tiếp công sở.
 1. Danh sách các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh năm 2022

Sinh viên tham khảo nội dung các chương trình đào tạo TẠI ĐÂY, bao gồm:

 • [A2] - Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra Bậc 2 (A2) - Cơ bản
 • [A2+] - Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra Bậc 2 (A2) – Cơ bản + Ứng dụng
 • [B1] - Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra Bậc 3 (B1) - Cơ bản
 • [B1+] - Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra Bậc 3 (B1) – Cơ bản + Ứng dụng
 • [T350] - Khóa học cam kết chất lượng TOEIC (0 - 350+) & Giao tiếp cơ bản
 • [T500] - Khóa học cam kết chất lượng TOEIC (350 - 500+) & Giao tiếp + làm việc công sở.
 1. Học phí và các hình thức đóng học phí

4.1. Học phí

STT

Chương trình

Tên khóa học

Mã khóa học

Học phí

(Khóa học)

Ghi chú

 1.  

Ôn bậc 2

Cơ bản

A2

1.800.000

Các khóa học có cam kết về chất lượng đào tạo

Cơ bản + Ứng dụng

A2+

2.900.000

 1.  

Ôn bậc 3

Cơ bản

B1

1.900.000

Cơ bản + Ứng dụng

B1+

2.900.000

 1.  

TOEIC quốc tế

TOEIC (0-350+)+ Giao tiếp cơ bản

T350

3.200.000

TOEIC (350-500+) & Giao tiếp + Làm việc công sở

T500

3.600.000

4.2. Hình thức đóng học phí

Sinh viên đóng học phí tại Trung tâm Ngoạingữ - Tin học HUNG, phòng C402B, nhà C 5 tầng, khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 1. Các ưu đãi khi tham gia khóa học

Khi tham gia khóa học, người học sẽ nhận được tổng quà tặng trị giá tương đương: 6.800.000 VNĐ, bao gồm:

 • Tặng khóa phát âm chuẩn Cambridge với chuyên gia trị giá 1.500.000 VNĐ (học và được chỉnh sửa phát âm trực tiếp với chuyên gia).
 • Voucher học bổng cho học viên từ 500.000 VNĐ đối với các khóa học khác tại các đơn vị đối tác của nhà trường.
 • Tặng trọn bộ giáo trình quốc tế = 500.000 VNĐ.
 • Tặng đồng phục, sổ sách = 400.000 VNĐ.
 • Tặng lớp học toàn diện kỹ năng sống = 1.200.000 VNĐ.
 • Tặng gói gia sư, phụ đạo cho học sinh yếu = 2.600.000 VNĐ.
 • Không giới hạn giờ học Online trên nền tảng Learn Dash.
 • Trung tâm học tập tiếng Anh trong trường (American Corner).
 • Chi phí học liệu: Đóng một lần đầu khóa học là 100.000 VNĐ/học viên/khóa.
 1. Địa điểm học tập
 • Các lớp học được tổ chức tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin Học HUMG, tầng 4 nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 1. Cách thức đăng ký

Bước 1: Sinh viên đăng ký học các khóa bồi dưỡng tiếng Anh TẠI ĐÂY

Bước 2: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học HUMG sẽ liên hệ với từng sinh viên đăng ký để giải đáp thắc mắc (nếu có) và xác nhận lịch học, hướng dẫn các thủ tục hoàn thành đăng ký.

Ghi chú: Sinh viên điền đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp

 1. Thời gian đăng ký

Sinh viên đăng ký đến trước ngày: 06/07/2022

Mọi thắc mắc liên quan tới các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh, sinh viên đến Trung tâm Ngoại  ngữ - Tin học HUNG, phòng C402B, nhà C 5 tầng, khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0325 963 956 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Website, Fanpage NNTH;

- Lưu: NNTH.

                 GIÁM ĐỐC             

 

               (Đã ký)            

 

               TS. Diêm Công Hoàng

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)