Kết quả kiểm tra CĐR ngoại ngữ, công nghệ thông tin đợt II-2022

30/06/2022

Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra Chuẩn trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin đợt II-2022 xem kết quả tại file đính kèm dưới thông báo này.

* Thí sinh có thắc mắc về kết quả kiểm tra đợt II-2022 vui lòng điền mẫu Đơn xin phúc khảo và nộp theo địa chỉ hòm thư sau:

- Phúc khảo Chuẩn trình độ  ngoại ngữ đợt II-2022: dothithanhthuy@humg.edu.vn

- Phúc khảo Chuẩn trình độ công nghệ thông tin đợt II-2022: vuthihoaithu@humg.edu.vn

--> Link download mẫu đơn xin phúc khảo: https://cfi.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=7131

Hạn nộp đơn Phúc khảo hết 16h00 thứ hai ngày 04/7/2022. Hết thời hạn trên, Trung tâm không giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của sinh viên về kết quả kiểm tra Chuẩn trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin đợt II-2022.

* Thí sinh có kết quả Đạt muốn xin cấp Chứng nhận ngoại ngữ, công nghệ thông tin vui lòng điền thông tin vào link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqEMDRQKAM-64mZwBhOQ0D19J1gP8lNpBrmElmcBvE78VjVA/viewform

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm