Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt II năm học 2022-2023

19/10/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

       

Số: 55/TB-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đợt II năm học 2022 - 2023

(Theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

 

Căn cứ Công văn số 1653/QLCL-QLVBCC ngày 19/10/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-MĐC ngày 12/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc công nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG cấp được xét miễn kiểm tra Chuẩn đầu ra Tin học,

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đợt II năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Đối tượng tham dự kiểm tra

Sinh viên trong và ngoài trường, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

2. Thời gian thi

Ngày thi: 26/11/2022 27/11/2022

3. Nội dung thi

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Microsoft Word).

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Microsoft Excel).

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Microsoft Powerpoint).

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Bài kiểm tra gồm 02 phần:

a) Phần trắc nghiệm lý thuyết bao gồm các câu hỏi thuộc 06 mô đun trên.

b) Phần thực hành gồm 01 bài thực hành Microsoft Word 2010, 01 bài thực hành Microsoft Excel 2010 và 01 bài thực hành Microsoft PowerPoint 2010.

Hình thức thi: trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

Thời gian làm bài: 120 phút.

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký

- Từ ngày 19/10/2022 đến hết ngày 04/11/2022 (trong giờ hành chính).

- Link đăng ký Online: https://forms.gle/6nV2XK4tRzyzpKRL6

5. Địa điểm và hình thức nhận hồ sơ

- Nhận trực tiếp tại văn phòng Trung tâm (trong giờ hành chính), phòng C403 nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ, Địa chất.

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ dự thi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG, Khu A, trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm dưới thông báo này);

- 03 ảnh 4cm x 6cm  (theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh).

- 01 bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

7. Lệ phí dự thi, ôn thi và cách thức nộp:

- Lệ phí dự thi và ôn thi:

+ Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 600.000 đồng/người.

+ Lệ phí bao gồm học ôn, thi và cấp chứng chỉ:

  • Đối với thí sinh tự do: 950.000 đồng/người;
  • Đối với thí sinh là cán bộ, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất: 855.000 đồng/người.

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

+ Tên TK: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

+ Số TK: 21510003088587 tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

+ Nội dung: CCCD.Hoten.C01

Ví dụ: 162103003050.Nguyen Van A.C01

8. Danh sách dự thi, phòng thi, ca thi:

Danh sách dự thi được công bố chính thức trên website: http://cfi.humg.edu.vn/ và fanpage: https://www.facebook.com/cfi.humg; https://www.facebook.com/Tinhoc.cfi.humg.

 

Nơi nhận:

- Website TT NN-TH;

- Lưu: NNTH.

GIÁM ĐỐC

 

 

TS. Diêm Công Hoàng

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)