Tổ chức các lớp tiếng Anh chính khóa và tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K66, K67

03/11/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

    Số: 588 /TB – MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tổ chức các lớp tiếng Anh chính khóa và tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K66, K67

 

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định về Chuẩn trình độ ngoại ngữ và Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tổ chức các lớp tiếng Anh chính khóa và tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K66, K67 như sau:

 1. Chương trình tiếng Anh chính khóa
 2. Đối tượng (Nhóm 1)
  • Sinh viên K67 có kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh từ 5 điểm trở lên; sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc Trung học phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học; sinh viên nước ngoài; sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh) tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
  • Sinh viên K66 đã đủ điều kiện học chương trình tiếng Anh chính khóa.
  • Thời gian

  Theo lịch học chính khoá học kỳ II năm học 2022 - 2023 (từ ngày 06/02 đến ngày 09/06/2023).

  1. Nội dung

  Sinh viên học theo chương trình đạo tạo chính khoá của Nhà trường.

  1.  Chương trình tiếng Anh tăng cường
  2. Đối tượng (Nhóm 2)
   • Sinh viên K67 có kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh dưới 5 điểm; sinh viên học các môn ngoại ngữ khác tiếng Anh ở THPT;
   • Sinh viên K66 có điểm kiểm tra trình độ ngoại ngữ dưới 50 điểm hoặc chưa tham gia kiểm tra trình độ ngoại ngữ;

   Sinh viên xem danh sách tại Link sau:

   Danh sách sinh viên K66 thuộc Nhóm 2

   Danh sách sinh viên K67 thuộc Nhóm 2

   1. Chương trình học

    Sinh viên thuộc Nhóm 2 có thể đăng ký tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường do Nhà trường tổ chức hoặc các hình thức học tập khác để đủ điều kiện học tiếng Anh chính khóa.

   1. Đăng

   Sinh viên đăng ký học chương trình tiếng Anh tăng cường tại: https://forms.office.com/r/F0WFhy7p6T

   1. Thời hạn đăng ký các chương trình tiếng Anh tăng cường: trước ngày 06/11/2022.
   2. Thời gian, địa điểm và hình thức học
   • Thời gian học tập (dự kiến): từ ngày 14/11/2022 đến ngày 23/12/2022.
   • Địa điểm và hình thức học:
    • Học trực tiếp tại giảng đường khu A, B Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
    • Học trực tuyến qua Microsoft Teams trong khung thời gian từ 17giờ 30 phút đến 20 giờ 20 phút.
   • Lịch học trực tiếp và trực tuyến sẽ đươc phòng Đào tạo Đại học sắp xếp và cập nhật trên thời khóa biểu của sinh viên.
   • Học phí và hình thức đóng học phí
   • Mức đóng học phí: 1.014.000 đồng/khóa học (Một triệu không trăm mười bốn nghìn đồng).
   • Hình thức đóng học phí: Sinh viên chuyển khoản theo thông tin sau:
    • Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG.
    • Số tài khoản: 21510003088587.
    • Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Cầu Giấy.
    • Nội dung chuyển khoản: (MSSV) (Họ và tên) TATC K66/K67

   (ví dụ: 2121030030 Nguyen Van A TATC K66).

   • Thời hạn đóng học phí: Sinh viên đóng học phí trước ngày 06/11/2022.
   1. Bổ sung minh chứng

   Sinh viên có các văn bằng, chứng chỉ đủ điều kiện để được xếp vào Nhóm 1 nộp đơn kèm theo bản sao có công chứng và bản gốc của văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG để được học tiếng Anh chính khóa vào học kỳ II năm học 2022 – 2023.

   Sinh viên chưa đủ điều kiện được xếp vào Nhóm 2 sẽ tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường hoặc hình thức học tập khác như ở mục 2

    Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn để phát sinh, sinh viên liên hệ theo số điện thoại: 0325 963 956 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

    

   Nơi nhận:

   - HĐT (để báo cáo)

   - BGH (để phối hợp theo dõi chỉ đạo);

   - Website NNTH, ĐTĐH;

   - Lưu: HCTH, NNTH.

   KT. HIỆU TRƯỞNG

    

   (Đã ký)

    

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   GS.TS BÙI XUÂN NAM

    

    

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm