Lịch và dssv dự kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, CNTT đợt VI năm học 2022-2023

15/07/2023

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông  báo lịch và danh sách sinh viên dự kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin đợt VI năm học 2022-2023 (hình thức kiểm tra: trực tiếp)

- Địa điểm kiểm tra: tầng 4, 5 nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Lịch kiểm tra cđr NN (xem chi tiết tại link): DS thi NN: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dothithanhthuy_humg_edu_vn/EUHX8RQctNxIiGPDXc3Rz6cBebiO2x1xOrAU6OxZNoCG6w?rtime=jsCwwuWE20g

+ Kiểm tra trên máy: Ca 1, 2, 3 ngày 27/07/2023

+ Vấn đáp: ngày 02/08/2023

- Lịch kiểm tra CĐR CNTT (xem chi tiết tại link): https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vuthihoaithu_humg_edu_vn/EZGymIRu-ZlHq0qgGKhBfiYBo_YnTr05wvjH3BtmV7Pcgg?e=hGa2fA&fbclid=IwAR14ibXmQfkgdhWdKJMhS-LouDCthQuR-89vXIKlaKt5eqlLYSSv0jUOMEs

- Thí sinh khi đi thi bắt buộc mang theo thẻ căn cước công dân/CMTND hoặc thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi

- Thí sinh chỉ được mang theo bút viết, bút chì vào phòng thi, không được mang theo tài liệu, USB, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị thu phát truyền tin nào vào phòng thi. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của kỳ thi.

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi chính thức 30 phút

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ theo hướng dẫn trong link danh sách thi

Fanpage chính thức của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG: https://www.facebook.com/cfi.humg/

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)