Lịch và dssv dự kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, CNTT đợt II năm học 2023-2024

18/10/2023

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông  báo lịch và danh sách sinh viên dự kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin đợt II năm học 2023-2024 (hình thức kiểm tra: trực tiếp)

- Địa điểm kiểm tra: tầng 4, 5 nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Lịch kiểm tra cđr NN (xem chi tiết tại link): DS thi NN: dssv kiểm tra CĐR NN đợt II-2023.2024

+ Kiểm tra trên máy: Ca 1, 2, 3 ngày 25/10/2023

+ Vấn đáp: ngày 27/10/2023

- Lịch kiểm tra CĐR CNTT ngày 26/10/2023 (xem chi tiết tại link): dssv kiểm tra CĐR CNTT đợt II-2023.2024

- Địa điểm kiểm tra: phòng C401, C501, C502, C503, C504, tầng 4 và 5 nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
*Lưu ý:
- Thí sinh đọc kỹ nội dung hướng dẫn trong link danh sách thi
- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi chính thức 30 phút
- Khi tới phòng thi, thí sinh chỉ được mang theo CCCD/Thẻ sinh viên, bút viết; không được mang theo tài liệu và các thiết bị thu phát truyền tin như điện thoại, USB,...

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)