Quyết định công nhận kết quả CĐR NN, CNTT đợt III năm học 2023-2024

18/11/2023

Thí sinh có thắc mắc về kết quả kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin đợt II năm học 2023-2024 vui lòng đến Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG làm ĐƠN XIN PHÚC KHẢO hoặc download mẫu đơn tại đây và nộp tại Văn phòng Trung tâm từ ngày 20/11/2023 đến 16h30 ngày 21/11/2023. Hết thời hạn trên, Trung tâm không giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả đợt II năm học 2023-2024

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm