TB lịch đăng ký và kiểm tra trình độ ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin đợt II năm học 2022-2023

23/11/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm