TB lịch kiểm tra cuối khóa tiếng Anh tăng cường cho K64

15/09/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

       

Số: 40/TB-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra cuối khóa cho sinh viên K64

các lớp tiếng Anh tăng cường

 

Căn cứ Công văn số 114/MĐC-ĐTĐH về việc tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy K64;

Căn cứ Thông báo số 237/TB-MĐC về việc triển khai các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy K64;

Căn cứ vào thực tế tình hình triển khai các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy K64,

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kế hoạch kiểm tra trình độ cuối khóa cho sinh viên K64 tham gia các lớp tiếng Anh tăng cường như sau:

1. Đối tượng tham dự kiểm tra

Sinh viên K64 đã nộp học phí hoặc đã tham gia học tập tại các lớp tiếng Anh tăng cường vào tháng 5,6,7 năm 2020.

2. Kế hoạch kiểm tra

STT

Hình thức kiểm tra

Ngày kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Địa điểm

Ghi chú

1

Trên máy tính

23/09/2020

Từ 7:30 – 11:20

Tầng 4 nhà C 5 tầng

- Thí sinh xem thông tin cụ thể tại danh sách đính kèm;

- Thí sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút

2

Vấn đáp

24/09/2020

Từ 7:30 – 11:00

Tầng 4, tầng 5 Nhà C 5 tầng

3. Nội dung và hình thức kiểm tra

a) Kỹ năng nghe và kỹ năng đọc.

Hình thức kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng đọc: trắc nghiệm trên máy tính.

b) Kỹ năng nói và kỹ năng viết.

Hình thức kiểm tra kỹ năng nói: vấn đáp.

Hình thức kiểm tra kỹ năng viết: trắc nghiệm và tự luận trên máy tính.

4. Thời gian làm bài

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, viết: 100 phút.

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nói: 6-8 phút.

5. Quy trình dự kiểm tra và các lưu ý trong giai đoạn dịch Covid-19

Bước 1: Trước khi tham gia kiểm tra

- Thí sinh xem danh sách dự kiểm tra (search – tìm kiếm theo MSV) được công bố tại Website: cfi.humg.edu.vn hoặc Fanpage: www.facebook.com/cfi.humg và kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, hình thức thi, địa điểm thi…).

- Thí sinh có thắc mắc xin phản hồi theo số điện thoại 0325963956 đến hết ngày 17/09/2020. Hết thời hạn trên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh.

Bước 2: Khi tham dự kiểm tra

- Thí sinh khi đến dự kiểm tra cần mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư, được phép mang bút viết hoặc bút chì;

- Thí sinh không được phép mang tài liệu, điện thoại di động, máy ảnh, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, phương tiện sao chép dữ liệu vào phòng kiểm tra;

- Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thí sinh phải tuân thủ thực hiện Công văn số 3906 của UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể là:

+ Đeo khẩu trang khi đến khu vực dự thi và kể cả khi ra về;

+ Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn trước và sau khi vào phòng thi;

+ Phải khai báo với bộ phận y tế của trường khi có biểu hiện ho, sốt…

+ Thí sinh không được tụ tập trao đổi và giữ khoảng cách tối thiểu 01 m khi tiếp xúc;

Bước 3: Sau khi kiểm tra

- Thí sinh lập tức rời khỏi khu vực thi và ra về, tránh tụ tập trao đổi.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Website TT NN-TH;

- Lưu: NNTH

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

(Đã ký)

 

TS Diêm Công Hoàng

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm