Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho Sinh viên đại học hệ chính quy K66

26/01/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm