Thông báo về cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới – Viettel năm 2020

02/03/2020

Căn cứ kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới – Viettel năm 2020 tại Việt Nam do Công ty IIG Việt Nam tổ chức; Thể lệ Cuộc thi năm 2020 cấp Thế giới; trên cơ sở thống nhất của các đơn vị tổ chức, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên và những cá nhân có nhu cầu muốn đăng ký dự thi những nội dung sau: