Thông báo lịch và danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt I năm học 2023-2024

20/09/2023

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm