TB lịch kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho K65 (đợt bổ sung)

25/11/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo lịch kiểm tra trình độ ngoại ngữ đợt bổ sung cho sinh viên K65

Sinh viên K65 chưa tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ đợt tháng 10/2020 xem danh sách kiểm tra và lịch kiểm tra tại file đính kèm dưới thông báo này

Nội dung và hình thức kiểm tra

1. Kiểm tra trên máy tính: kỹ năng nghe, đọc, viết

a) Bài kiểm tra kỹ năng nghe: 30 phút (20 điểm)

- Phần 1: Gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm đơn lẻ (chọn tranh đúng) dựa vào 5 đoạn hội thoại;

- Phần 2: Gồm 5 câu hỏi dạng nối đáp án dựa vào một đoạn hội thoại;

- Phần 3: Gồm 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm dựa trên một đoạn hội thoại;

- Phần 4: Gồm 5 câu hỏi dạng một điền từ vào chỗ trống, dựa trên một đoạn độc thoại.

b) Bài kiểm tra kỹ năng đọc, viết: 70 phút

  • Phần đọc: 30 điểm

- Phần Đọc 1: 5 câu hỏi dạng nối đáp án với tranh phù hợp

- Phần Đọc 2: 5 câu hỏi ngắn, đơn lẻ (chọn một từ điền vào chỗ trống)

- Phần Đọc 3: 5 câu hỏi ngắn dạnng bài chọn đáp án đúng cho câu hỏi.

- Phần Đọc 4: 7 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên một bài đọc

- Phần Đọc 5: 8 câu trắc nghiệm chọn từ điền vào chỗ trống dựa trên một bài đọc ngắn.

  • Phần Viết: 25 điểm

- Phần Viết 1: 5 câu điền một từ đơn lẻ (dựa vào định nghĩa cho trước)

- Phần Viết 2: 10 câu điền một từ vào mỗi chỗ trống trong 1 bức thư.

- Phần Viết 3: 5 câu điền từ hoặc cụm từ vào biểu mẫu dựa trên thông tin cho trước

- Phần Viết 4: Viết 1 bức thư, email, ghi chú, hoặc lời nhắn ngắn (25-35 từ) theo yêu cầu của đề bài

2. Bài kiểm tra vấn đáp: kỹ năng nói

Bài kiểm tra kỹ năng nói: 5-6 phút/1 thí sinh (25 điểm)

- Phần 1: Thí sinh trả lời 5 câu hỏi liên quan tới thông tin cá nhân và các chủ đề quen thuộc (không được chuẩn bị trước)

- Phần 2: Thí sinh trả lời 5 câu hỏi liên quan tới thông tin trong đề (được chuẩn bị trước đó)

2. Địa điểm kiểm tra

            - Kiểm tra trên máy môn ngoại ngữ: tầng 5 Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

            - Kiểm tra vấn đáp môn ngoại ngữ: tầng 4, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

3. Ngày kiểm tra: 

- Kiểm tra trên máy:

+ Ngày 04/12/2020, ca 4, phòng C504; 

+ Ngày 05/12/2020, Ca 1, phòng C502

- Kiểm tra vấn đáp: Ngày 10/12/2020, ca 6, 7

4. Lưu ý: 

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD để đối chiếu thông tin

- Sinh viên không mang tài liệu, vật dụng bị cấm (điện thoại, máy ảnh, thiết bị truyền tin, phương tiện sao chép dữ liệu…) vào vị trí làm bài kiểm tra.

- Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thí sinh phải tuân thủ thực hiện Công văn số 3906/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 của UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể là:

+ Đeo khẩu trang khi đến khu vực dự thi và kể cả khi ra về;

+ Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn trước và sau khi vào phòng thi;

+ Phải khai báo với bộ phận y tế của trường khi có biểu hiện ho, sốt…

- Sinh viên có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm