KQ kiểm tra năng lực ngoại ngữ các lớp tiếng Anh tăng cường K64

19/01/2021

Sinh viên tham gia các lớp học tiếng Anh tăng cường K64 xem kết quả kiểm tra năng lực ngoại ngữ tại tệp đính kèm dưới đây

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm