Quyết định và danh sách sinh viên được cấp Chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 01&02/2021

19/02/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo: sinh viên xin cấp chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 12/2020 và tháng 01/2021 xem quyết định và danh sách được cấp tại file đính kèm dưới đây.

Lưu ý:

- Khi đi nhận chứng nhận, sinh viên cần đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND/CCCD

- Nếu sinh viên nhờ người thân, bạn bè nhận chứng nhận, cần download mẫu Giấy ủy quyền nhận chứng nhận và làm theo mẫu tại link: http://cfi.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=7131&fbclid=IwAR1gXFuZYcRkXCk6hGOCicCYUp0R1lBpnfV4FTDf-f7an8cmV2rszYsvvhY

File đính kèm