TB danh sách sinh viên được cấp chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 4/2021

15/04/2021

Sinh viên làm đơn xin cấp chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 3/2021 xem danh sách sinh viên được cấp chứng nhận tháng 4/2021 tại file đính kèm dưới thông báo này

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm