Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi ngày 20/12/2020

06/01/2021

Thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại hội đồng thi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG, Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 20/12/2020 xem quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ tại file đính kèm dưới thông báo này

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm