Danh sách thí sinh dự thi tại Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT đợt I năm 2021

23/03/2021

Thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt I năm 2021 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất xem danh sách tại file đính kèm dưới đây

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm