Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 9 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1164/QĐ-MĐC Quyết định 1164/QĐ-MĐC này 02/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin
02/12/2021
M01 Mẫu giấy ủy quyền nhận Chứng nhận ngoại ngữ, tin học
10/03/2020
DT02 Đơn xin miễn kiểm tra CĐR tin học
10/03/2020
DT01 Đơn xin miễn kiểm tra CĐR ngoại ngữ
10/03/2020
D07b Đơn xin bảo lưu CĐR Tin học
10/03/2020
D07a Đơn xin bảo lưu CĐR ngoại ngữ
10/03/2020
D06 Đơn xin xác nhận đã đạt CĐR ngoại ngữ tin học
10/03/2020
D03 Đơn xin cấp chứng nhận NN-TH
10/03/2020
D02 Đơn xin phúc khảo
10/03/2020