TB lịch kiểm tra Năng lực Ngoại ngữ cho K65

21/10/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

       

Số: 51/TB-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65

 

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-MĐC ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-MĐC ngày 26/11/2018 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “ Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Thực hiện Thông báo số 512/TB-MĐC ngày 02/10/2020 về việc phân công nhiệm vụ cho công tác nhập học đợt 1 năm 2020;

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo kế hoạch kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65 đại học chính quy tại Hà Nội năm học 2021- 2022 như sau:

1. Đối tượng tham dự và mục đích kiểm tra

a) Đối tượng tham dự

- Sinh viên K65 thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

b) Mục đích kiểm tra

- Việc tổ chức kiểm tra trình độ, năng lực ngoại ngữ của sinh viên K65 là cơ sở để Nhà trường phân loại, sắp xếp các lớp học và chương trình học ngoại ngữ phù hợp .

2. Nội dung và hình thức kiểm tra

2.1 Kiểm tra trên máy tính: kỹ năng nghe, đọc, viết

a) Bài kiểm tra kỹ năng nghe: 30 phút (20 điểm)

- Phần 1: Gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm đơn lẻ (chọn tranh đúng) dựa vào 5 đoạn hội thoại;

- Phần 2: Gồm 5 câu hỏi dạng nối đáp án dựa vào một đoạn hội thoại;

- Phần 3: Gồm 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm dựa trên một đoạn hội thoại;

- Phần 4: Gồm 5 câu hỏi dạng một điền từ vào chỗ trống, dựa trên một đoạn độc thoại.

b) Bài kiểm tra kỹ năng đọc, viết: 70 phút

  • Phần đọc: 30 điểm

- Phần Đọc 1: 5 câu hỏi dạng nối đáp án với tranh phù hợp

- Phần Đọc 2: 5 câu hỏi ngắn, đơn lẻ (chọn một từ điền vào chỗ trống)

- Phần Đọc 3: 5 câu hỏi ngắn dạnng bài chọn đáp án đúng cho câu hỏi.

- Phần Đọc 4: 7 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên một bài đọc

- Phần Đọc 5: 8 câu trắc nghiệm chọn từ điền vào chỗ trống dựa trên một bài đọc ngắn.

  • Phần Viết: 25 điểm

- Phần Viết 1: 5 câu điền một từ đơn lẻ (dựa vào định nghĩa cho trước)

- Phần Viết 2: 10 câu điền một từ vào mỗi chỗ trống trong 1 bức thư.

- Phần Viết 3: 5 câu điền từ hoặc cụm từ vào biểu mẫu dựa trên thông tin cho trước

- Phần Viết 4: Viết 1 bức thư, email, ghi chú, hoặc lời nhắn ngắn (25-35 từ) theo yêu cầu của đề bài

2.2. Bài kiểm tra vấn đáp: kỹ năng nói

Bài kiểm tra kỹ năng nói: 5-6 phút/1 thí sinh (25 điểm)

- Phần 1: Thí sinh trả lời 5 câu hỏi liên quan tới thông tin cá nhân và các chủ đề quen thuộc (không được chuẩn bị trước)

- Phần 2: Thí sinh trả lời 5 câu hỏi liên quan tới thông tin trong đề (được chuẩn bị trước đó)

3. Địa điểm

            - Kiểm tra trên máy môn ngoại ngữ: Tầng 4, 5 Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

            - Kiểm tra vấn đáp môn ngoại ngữ: Tầng 4, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

4. Lịch kiểm tra

   Trung tâm lập Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra (danh sách đính kèm) và thông báo trên website: cfi.humg.edu.vn và fanpage: facebook.com/cfi.humg, thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, địa điểm thi…).

Nếu thí sinh có thắc mắc xin phản hồi về Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc theo số điện thoại 024 3752 5831 hoặc 0325 963 956 trước ngày 23/10/2020. Hết thời hạn thắc mắc Trung tâm không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh.

            Thời gian kiểm tra:

            Kiểm tra trên máy tính: các ngày 24, 25, 26, 27/10/2020

            Kiểm tra vấn đáp: các ngày 28, 29, 30/10/2020 và 02, 03/11/2020

5. Lưu ý đối với sinh viên tham dự kiểm tra

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD để đối chiếu thông tin

- Sinh viên không mang tài liệu, vật dụng bị cấm (điện thoại, máy ảnh, thiết bị truyền tin, phương tiện sao chép dữ liệu…) vào vị trí làm bài kiểm tra.

- Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thí sinh phải tuân thủ thực hiện Công văn số 3906/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 của UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể là:

+ Đeo khẩu trang khi đến khu vực dự thi và kể cả khi ra về;

+ Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn trước và sau khi vào phòng thi;

+ Phải khai báo với bộ phận y tế của trường khi có biểu hiện ho, sốt…

- Sinh viên có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.

Nơi nhận:

- Website: NN-TH;

- Lưu: NNTH.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Diêm Công Hoàng

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm