KQ kiểm tra trình độ đầu vào và CĐR ngoại ngữ, tin học đợt I-2021

29/04/2021

Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học đợt I năm 2021 xem kết quả tại 02 file đính kèm dưới thông báo này

Lưu ý: Thí sinh có thắc mắc về kết quả kiểm tra đợt I năm 2021 vui lòng làm Đơn xin phúc khảo (mẫu đơn xin tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG) và nộp tại Văn phòng Trung tâm từ 29/04/2021 đến 16h00 ngày 04/05/2021). Hết thời hạn trên, Trung tâm không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của thí sinh về kết quả kiểm tra đợt I năm 2021.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm