TB về việc tổ chức kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt III-2021 theo hình thức trực tuyến

30/06/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo về việc tổ chức kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Đối tượng: 

- Sinh viên khóa cuối đang làm đồ án tốt nghiệp và sinh viên các khóa đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học.

2. Thời gian đăng ký và hình thức đăng ký

- Hạn đăng ký: hết ngày 10/7/2021

- Thông báo lịch và danh sách kiểm tra chính thức: 13/7/2021

- Hạn thắc mắc lịch kiểm tra: đến 16h30 ngày 15/7/2021

- Hình thức đăng ký: trực tuyến, cụ thể sinh viên xem tại link: http://cfi.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?CateID=593&ItemID=7203

3. Nội dung và hình thức kiểm tra: Xem tại file đính kèm dưới thông báo này

4. Liên hệ phản hồi về lịch thi theo số điện thoại: 024 3752 5831 (trong giờ hành chính)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm