Kết quả kiểm tra cuối khóa TATC K65 đợt II năm 2021

02/08/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo: Sinh viên khóa 65 tham dự kỳ kiểm tra cuối khóa tiếng Anh tăng cường đợt II năm 2021 xem kết quả tại file đính kèm dưới đây.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm