TB mở lớp bồi dưỡng và thi chứng chỉ quốc tế IC3-GS4

24/05/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

Số: 24/TB-NNTH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019  

THÔNG BÁO

Về việc bồi dưỡng và tổ chức thi lấy Chứng chỉ tin học Quốc tế IC3-GS4


                                                                 

 


IC3-GS4 là chứng chỉ tin học quốc tế được công nhận là đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. IC3-GS4 là chứng chỉ quốc tế và có giá trị vô thời hạn (giá trị trọn đời);

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-MĐC ngày 23/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc thu học phí khóa học IC3;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 17/01/2019 giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Công ty Cổ phần IIG Việt nam về đào tạo và chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học quốc tế cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được sự ủy quyền của Nhà trường phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức đào tạo và thi lấy chứng chỉ tin học quốc tế IC3-GS4,

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian đăng ký: không giới hạn

- Địa điểm học: phòng C401 nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

2. Nội dung: IC3 gồm 03 module:

- Máy tính căn bản (Computing Fundamentals: CF)

- Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications: KA)

- Cuộc sống trực tuyến (Living Online: LO)

2. Lịch học:

- Khóa học 10 buổi (40 tiết)

- Thời gian học:

+ Lớp học buổi sáng thứ 2, 4, 6 (8h00-11h30)

+ Lớp học buổi chiều thứ 3, 5, 7 (13h30-17h00)

+ Lớp học buổi tối thứ 2, 4, 6 (17h00-20h30)

+ Lớp học buổi tối thứ 3, 5, 7 (17h00-20h30)

+ Lịch học khác theo nguyện vọng của người học.

3. Lệ phí:

- Học phí:

+ Đối với người học là sinh viên và cán bộ trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất: 760.000 đồng/01 khóa học.

+ Đối với người học là sinh viên và các đối tượng ngoài Trường Đại học Mỏ - Địa chất: 800.000 đồng/01 khóa học

- Lệ phí thi:

+ Khi đăng ký thi IC3 tại IIG Việt Nam lệ phí là 630.000 đồng/01 module

+ Khi đăng ký thi IC3 tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học,  Nhà trường sẽ hỗ trợ 70.000/01 module, thí sinh chỉ phải nộp 560.000/01 module

4. Thông tin liên hệ:

- Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng 403B, tầng 4, nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Website: cfi.humg.edu.vn                                                   Email: cfi@humg.edu.vn

Điện thoại: 024.3752.5831 (trong giờ hành chính)         Hotline: 096.535.0987

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu;

- Website: cfi.humg.edu.vn;

- Lưu: NNTH.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

 

TS. Diêm Công Hoàng