KQ kiểm tra trình độ đầu vào và CĐR ngoại ngữ, tin học đợt III-2020

12/11/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo kết quả kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt III năm 2020 tại tệp đính kèm dưới thông báo này

Chúc mừng thí sinh có kết quả Đạt trong kỳ kiểm tra, thí sinh Không đạt có thắc mắc về kết quả kiểm tra làm Đơn xin phúc khảo và nộp tại Văn phòng Trung tâm, phòng C403 nhà C 5 tầng, trong giờ hành chính từ 12/11/2020 đến hết 16h30 ngày 16/11/2020.

Lưu ý: Hết thời hạn trên, Trung tâm không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của thí sinh về kết quả kiểm tra đợt III năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm