TB lịch đăng ký kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt IV-2021 và danh sách kiểm tra cuối khóa TATC cho sinh viên K65 (trực tuyến)

05/08/2021

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm