TB danh sách thí sinh và lịch thi thử CĐR ngoại ngữ, tin học đợt IV-2021, TATC đợt II-2021 (bổ sung)

20/08/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi và lịch thi thử CĐR ngoại ngữ, tin học trực tuyến đợt IV-2021, tiếng Anh tăng cường đợt II-2021 (đợt bổ sung):

- Ngoại ngữ và TATC: 

+ Lịch thi thử: sáng từ 8h30-11h các ngày: 24, 25/8/2021

+ Danh sách thi: 

* CĐR ngoại ngữ đợt IV-2021: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dothithanhthuy_humg_edu_vn/EUsGON_-BdRHroz1Sy9BQmkByaabKXfa_mSlUKXJaBB2qA?e=KTxO6Z

* TATC đợt II-2021 (bổ sung): https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dothithanhthuy_humg_edu_vn/EQ18sOeIlgNKiQDMPZC10LMBBtkmJEhEZHhLcVCLmVZ0qw?e=M4Gj1R

- Tin học:

+ Lịch thi thử: chiều từ 13h30-16h00 các ngày 24, 25/8/2021

+ Danh sách thi: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vuthihoaithu_humg_edu_vn/EVsLyrdIS2JCo7G8w9FIUSUBNQsPN48AC-frtT_dPZQujw?e=MWynmc

- Thời gian nhận thắc mắc của sinh viên về lịch thi thử và danh sách thi: từ 20/8 đến 17h00 ngày 23/8/2021. Hết thời hạn trên, Trung tâm không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của sinh viên về danh sách thi

- Lưu ý:  VỀ VIỆC HOÀN LỆ PHÍ KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm