TB danh sách thí sinh và lịch thi chính thức CĐR ngoại ngữ, tin học đợt IV-2021, TATC đợt II-2021 (bổ sung)

27/08/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo danh sách sinh viên và lịch kiểm tra chính thức Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt IV-2021, TATC K65 đợt II-2021 (bổ sung)

Lưu ý: Thí sinh cần nghiên cứu kỹ quy chế thi, quy định và các hình thức xử lý vi phạm quy chế thi tại Phụ lục 5 đính kèm dưới thông báo này

I. Ngoại ngữ

1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt IV-2021

- Lịch kiểm tra Nghe, Đọc, Viết: ngày 08/9/2021

- Lịch kiểm tra Nói: 09/9/2021

- Danh sách kiểm tra chính thức: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dothithanhthuy_humg_edu_vn/EQwF5MVQP8JCuXGhjBODt7gBfuR2uKQrlOL9EUWX0AGHnA?e=Og7eWQ

2. Tiếng Anh tăng cường K65 đợt II-2021 (bổ sung)

- Lịch kiểm tra Nghe, Đọc, Viết: ngày 08/9/2021

- Lịch kiểm tra Nói: 10/9/2021

- Danh sách kiểm tra chính thức: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dothithanhthuy_humg_edu_vn/EZqVrjPQWkZEgEoceGk4lr8BzIX2ebfFHzE98T2I3fTv6Q?e=pqol50

II. Tin học

- Lịch kiểm tra: ngày 07/9/2021

- Danh sách kiểm tra chính thức: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vuthihoaithu_humg_edu_vn/Ef4odJM2JStGmYAR9eZozHYBCiC5xRcJhTqMav2Iocux5w?e=mnLH1w

III. Gửi thắc mắc về danh sách và lịch thi

1. Ngoại ngữ: 

- Form thắc mắc ngoại ngữ: https://forms.gle/XkMeCvvQGneXcAzA9

- Kết quả giải quyết thắc mắc ngoại ngữ thí sinh theo dõi tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqeKC-Si6OTIwiAYDzI48Fu1kXAloxD7_33CVGs90tk/edit?fbclid=IwAR1d9Rg_qRW16sxlMixD1K1aNzyapxhefTOMABKBDH-JpZ-6BZ2USuVc-yg#gid=216926196

2. Tin học

- Form thắc mắc tin học: https://forms.gle/HoYMzs23S6Pr81ys6

- Kết quả giải quyết thắc mắc tin học thí sinh theo dõi tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ny7E5Rv7GaocgT2iBiFOxHeR00wlZnH3Y0j8-OXFC_s/edit?usp=sharing

IV. Thời hạn thắc mắc: 17h ngày 28/8/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm