CÁC KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG

12/03/2015

KHÓA HỌC

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ

Tiếng Trung sơ cấp

Chương trình tiếng Trung sơ cấp (quyển 01 và quyển 02)

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng 403, nhà C 5 tầng, khu A, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Điện thoại04.3752.5831

 

Tiếng Trung trung cấp I

Chương trình tiếng Trung trung cấp I (quyển 03)

Tiếng Trung trung cấp II

Chương trình tiếng Trung trung cấp II (quyển 04)

Tiếng Trung cao cấp

Chương trình tiếng Trung cao cấp (quyển 05)

Khóa luyện thi

Chương trình luyện thi HSK

Học bổng

Chương trình học bổng toàn phần Trung Quốc