TB kế hoạch tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy K65 và Lộ trình học tập tiếng anh của sinh viên K65 trở về sau

07/12/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kế hoạch tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy K65 và Lộ trình học tập tiếng anh của sinh viên K65 trở về sau tại 02 file đính kèm dưới đây:

Lộ trình: Dựa vào kết quả kiểm tra trình độ đầu vào K65, lộ trình học tiếng Anh của K 65 như sau: 

- Thời gian học: đợt 1 (05 tuần) bắt đầu từ 07/12/2020 

- Lệ phí: 1.104.000 đồng/sinh viên/khóa học

+ Sinh viên nộp học phí qua số tài khoản của Trường Đại học Mỏ - Địa chất  21510000006942 tại ngân hàng BIDV- CN Cầu Giấy (Nội dung đóng tiền: MSSV_Họ và tên_Lớp_đóng TATC 1 hoặc MSSV_họ và tên_Lớp_Đóng TATC 2).

- Thời gian nộp học phí: trước ngày 03/12/2020 đến 17h ngày 11/12/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm