KQ kiểm tra cuối khóa tiếng Anh tăng cường K65 đợt 1

19/02/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo: sinh viên K65 tham dự kỳ kiểm tra cuối khóa tiếng Anh tăng cường đợt I năm 2021 xem kết quả tại file đính kèm dưới đây

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm