TB lịch đăng ký kiểm tra trình độ đầu vào và CĐR ngoại ngữ, tin học đợt II năm 2020

16/06/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch đăng ký kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt II năm 2020 tại file đính kèm 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm