Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt I năm 2021

12/04/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo: Thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt I năm 2021 (thi ngày 27/03/2021) xem Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ đối với thí sinh có kết quả Đạt tại file đính kèm dưới đây

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm