KQ kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt X năm 2019 tại CSĐT Bà Rịa-Vũng Tàu

03/03/2020

Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt X năm 2019 xem kết quả tại đây

Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học đợt X năm 2019 xem kết quả tại đây

Thí sinh có thắc mắc về kết quả kiểm tra làm Đơn xin phúc khảo và gửi qua địa chỉ email: cfi@humg.edu.vn từ 28/02/2020 đến hết 02/03/2020. Hết thời hạn trên, Trung tâm không giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của thí sinh về kết quả kiểm tra đợt X năm 2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)