TB danh sách sinh viên được cấp Chứng nhận Năng lực Ngoại ngữ, Tin học tháng 3/2020

16/03/2020

Sinh viên làm đơn xin cấp Chứng nhận Năng lực Ngoại ngữ, Chứng nhận Tin học từ tháng 02/2020 xem danh sách được cấp Chứng nhận tại File đính kèm.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm