Hệ thống sách Online về Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin của ICDL Foundation

26/03/2020

Do tình hình dịch nCoV diễn biến khá phức tạp, cả nước chung tay đẩy lùi dịch và triển khai các hình thức học online cho học sinh. ICDL Foundation xin chia sẻ hệ thống sách về Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin trên website online http://uat.psionline.com/  với tài khoản truy cập Password: User46; Username: 6iJ6qhmb

(Lưu ý: phân biệt chữ hoa và chữ thường)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(ICDL.VN)