Chương trình đào tạo trực tuyến Jasperactive về kỹ năng tin học văn phòng MOS và tài khoản học miễn phí

07/05/2020

Giới thiệu về Jasperactive

Jasperactive là chương trình đào tạo trực tuyến tiên tiến, cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng, đặc biệt là các ứng dụng Microsoft Office. Mục đích của Jasperactive là cung cấp cho người học một công cụ để có thể áp dụng cho nhiều hình thức học khác nhau, cho các trình độ tin học văn phòng khác nhau, đồng đáp ứng nhu cầu truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Trước khi vào chương trình đào tạo, Jasperactive cung cấp một chương trình đánh giá để xác định kiến thức của người học. Dựa trên kết quả đánh giá đó, Jasperactive, với kỹ thuật hiện đại, thiết lập các nội dung đào tạo, bài học cũng như bộ câu hỏi phù hợp với kiến thức của người học để trau dồi những kiến thức người học chưa có, giúp tiết kiệm thời gian học, tránh lặp lại những kỹ năng/ kiến thức người học đã có sẵn.

thông tin tham khảo về phần mềm Jasperactive trên website: https://jasperactive.com/

Tài khoản chương trình Jasperactive free access:

  • Nội dung học: MOS
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, khuyến nghị dành cho các đối tượng có trình độ tiếng Anh khá trở lên
  • Số lượng tài khoản: có giới hạn
  • Hình thức chuyển giao tài khoản: trực tiếp qua email
  • Thời hạn chương trình: 60 ngày kể từ ngày tài khoản được chuyển giao
  • Link đăng ký nhận tài khoản: https://forms.gle/tsotRKT1FJhVQeX56

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(https://jasperactive.com; iigvietnam.com)