Quyết định về việc quy định mức thu học phí tiếng Anh tăng cường

08/05/2020

Quyết định số 295/QĐ-MĐC ngày 07/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc quy định mức thu học phí lớp tiếng Anh tăng cường

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm