Thông báo về việc thu học phí và tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy K64

26/05/2020

Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo về việc thu học phí và tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy K64

File đính kèm: Thông báo và băng thống kê tình trạng các lớp tiếng Anh tăng cường cập nhật đến 11h00 ngày 25/5/2020

File đính kèm