Quyết định và danh sách sinh viên được cấp Chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 6/2020

02/07/2020

Sinh viên làm đơn xin cấp Chứng nhận năng lực ngoại ngữ, Chứng nhận tin học tháng 6/2020 xem danh sách và quyết định được cấp tại file đính kèm dưới đây

Sinh viên nhờ người thân, bạn bè lấy Chứng nhận thì download mẫu giấy ủy quyền và làm theo hướng dẫn trong mẫu tại link sau: http://cfi.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=7131

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm